link

כתובת האתר

הגדרת דומיין פרטי, קישור למערכת ואימות החיבור למערכת

כאן יהיה טקסט שיסביר מה האפשרויות שלי (דומיין / סאב דומיין)
 • .memberships.co.il
web

מידע על בית הספר

כגון שם המרצה, מידע כללי על בית הספר ותמיכה

create

עיצוב בית הספר

העלאת לוגו, בחירת צבע מוביל ויצירת תפריט עליון

 • Uploading…
  Error! . Try again!
 • בחירת צבע מוביל
 • Uploading…
  Error! . Try again!
 • Uploading…
  Error! . Try again!
 • Uploading…
  Error! . Try again!
 • הוספה

  יצירת תפריט עליון

mail

הגדרות מיילים

הגדרת כתובת שליחה ופרטים נוספים הקשורים למיילים באתר

format_quote

הודעות בדף המשתמש

פירסום בדף הקורסים של המשתמש של דף נחיתה או קישור אחר

 • Uploading…
  Error! . Try again!
code

SEO

מטה תגס: כותרת, תיאור, מילות חיפוש וקודי מעקב

 • Uploading…
  Error! . Try again!
code

סקריפטים

סקריפטים וקודי מעקב

 • הוספה

  סקריפטים

credit_card

חיבור לסליקה ומעקב

חיבור למערכת סליקה, חשבוניות, למעקב ולרשימת תפוצה

באמצעות המסוף שלנו תוכל להתחיל לסלוק עוד היום, פירוט עמלות וכו'...

פרטי מסוף CardCom

credit_card

מרצים

הסבר על מרצים

 • הוספה

  מרצים

folder_open

קטגוריות

קטגוריות לחלוקת הקורסים

 • הוספה

  קטגוריות

format_quote

תגובות

מה אומרים על הבית ספר שלך

 • הוספה

  תגובות התלמידים